Uw onderneming ontwikkelt zich en uw werkzones moeten evolueren.

Global ondersteunt uw ontwikkeling dankzij een inrichting op maat van uw groeibehoefte.

De groei van uw onderneming, het aflopen van een huurcontract, het centraliseren van afdelingen en/of uw personeel of een fusie van uw firma’s zetten u ertoe aan te verhuizen of uw huidige werkzones anders in te richten of om te vormen.

Global zal voor u het meest geschikte gebruik van de zones bestuderen en uitvoeren door rekening te houden met nieuwe werkgewoonten, gedeelde ruimtes,  Flex-desk, thuiswerk…

Nieuwe interne organisatie

Na de groei van zijn activiteiten wou Safran Aero Boosters zijn aantal technici en ingenieurs sterk uitbreiden. De groep wou aanzetten tot een algemene reflectie voor een meer gestructureerde aanpak van de kantoorruimtes. De opdracht zorgde ervoor dat de betrokken diensten hun nieuwe voorwaarden voor de interne organisatie konden voorbereiden.

Safran croissance

Een extra verdieping

Cosmeticaspecialist Nu Skin nam een verdieping in een gebouw in dat door GLOBAL ingericht werd. Door de groei van het aantal teamleden was er, enkele jaren later, nood aan extra ruimte twee verdiepingen lager. GLOBAL is verantwoordelijk voor de inrichting van deze nieuwe ruimte waarbij de samenhang met de bestaande kantoren behouden moet worden.

nu skin croissance

Twee gebouwen verbinden

De Europese Commissie heeft beslist de onthaalcapaciteit van haar crèche aan de Clovislaan in Brussel (320 bedden) uit te breiden door een verbinding te maken tussen het voormalige WALI-gebouw, met hoge plafonds, en een recenter gebouw in de wijk. GLOBAL is verantwoordelijk voor de volledige opdracht van de eerste potloodtrek tot de laatste lik verf.

wali creche eu croissance