Degroof Petercam: een unieke plek

De opdracht van GLOBAL is begonnen met Degroof, in het kader van de inrichting van kantoorlagen die de firma huurde in een gerenoveerd gebouw. De fusie van de privébank met Petercam die daarna aan de orde was, vereiste het fysiek samenbrengen van de teams. Vanaf dat moment bestond de opdracht van GLOBAL erin de bestaande kantoren bij Degroof te herstructureren om te beantwoorden aan de toegenomen behoefte aan plaatsen. Ze gaat verder met de volledige renovatie van het herenhuis.

Global, dat het hoofd moest bieden aan dit enorm groot geworden project, getuigde van een zeldzame meegaandheid en behendigheid. Het resultaat is verbluffend in alle opzichten. De kandidaten die gisteren gecharmeerd waren in de uitstraling van de bank, zijn dat vandaag ook door de werkomgeving. Dat is een succes en een geweldige opsteker voor de bank.

Eric Hody

Aangegane uitdagingen

Een veranderlijk bereik

De teams van GLOBAL kregen te maken met een veranderlijk werkbereik, aangezien de vereiste oppervlakken verdubbelden tijdens de loopduur van het project. De fusie tussen de vennootschappen Degroof en Petercam vereiste het fysiek samenbrengen van werknemers die verhuisden; een nieuwe gemeenschappelijke omgeving diende ontworpen te worden zodat de beide organisaties konden samensmelten.

Nieuwe werkgewoonten

Een fusie die gepaard gaat met een verhuizing zorgt voor een ingrijpende verandering op menselijk vlak. Eén van de uitdagingen bestond erin motiverende werkzones aanbieden, die het mogelijk maakten nieuwe talenten aan te trekken door de progressieve integratie van NWOW (New ways of working). Tegelijkertijd dienen er kwalitatieve kantoren behouden te worden zodat de medewerkers die al lang voor de firma werken een houvast behouden.

Een logistieke uitdaging

De 4 gebouwen die toegevoegd werden tijdens de uitvoering van de opdracht waren in gebruik, wat een ware logistieke puzzel opleverde. GLOBAL is de race tegen de tijd aangegaan. Het voortdurend, zelfs tijdens de werken, wijzigende programma, heeft halsbrekende toeren opgelegd op het vlak van uitvoering en fasering.

Un restaurant en 2 mois et demi

Degroof Petercam had GLOBAL gevraagd een compleet nieuw restaurant uit te werken dat uitgerust is met een professionele keuken en waar een groot aantal mensen verwelkomd kan worden in een beperkte ruimte. Dit project binnen het project diende uitgevoerd te worden binnen een superstrakke deadline: 2 maanden en een half!

Renoveren van een herenhuis

GLOBAL heeft ook de renovatie van een oud gebouw met stabiliteitsproblemen en enkele verborgen elementen op zich genomen… De moeilijkheid bestond erin een ruwbouw uit te voeren in een gebouw in gebruik met technische moeilijkheden en grote bezorgdheden inzake stabiliteit.

Gevolgde stappen

Inrichting van 6 lagen

GLOBAL heeft haar opdracht aangevat met een inrichtingsproject voor de bank Degroof, die eerst 3 en daarna 6 lagen gehuurd had in een gerenoveerd gebouw aan de Guimardstraat 10 te Brussel. Deze fase vereiste enkel werken aan scheidingsmuren en de inrichting van oppervlakken.

hardy-de-bover-lampara-suspension-led_6

Haalbaarheidsstudie voor 4 gebouwen

Zodra het fusieproces in gang gezet werd, zag GLOBAL haar interventiebereik uitbreiden met 4 extra gebouwen (Industriestraat 44 en 46, Guimardstraat 16 en 18). Een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd om te bekijken hoeveel mensen de ‘Degroof’-ruimtes konden opvangen.

global degroof petercam vitra eames armchair

Volledige plannen

GLOBAL heeft de structuur, de isolatie, de verlichting en de technieken in hun geheel herbekeken. Een communicatie tussen de verschillende gebouwen met verschillende verdiepingen werd uitgevoerd.

global degroof petercam chantier plan

Ruwbouw en stabiliteit

GLOBAL heeft de werf gecoördineerd en toezicht gehouden op de uitvoering van de werken. De renovatie van het herenhuis vereiste veel ruwbouwwerken.

global degroof petercam gros oeuvre

Verkregen resultaten

Een enkele ruimte

Het samenbrengen in één enkele ruimte van de teams van Degroof en Petercam heeft het mogelijk gemaakt hun complementariteit aan te tonen. Dankzij het gebruik van eenzelfde taal binnen de 4 gebouwen, is GLOBAL erin geslaagd de illusie te wekken dat Degroof Petercam één enkele en dezelfde ruimte inneemt. Dankzij het gebruik van verschillende kleuren kan men zich oriënteren tussen de verdiepingen.

Een gelaagd restaurant

Het nieuwe restaurant vormt een warme ontspanningsruimte. Deze open en warme ontmoetingsplaats kon in slechts 10 weken gerealiseerd worden. Een succes!

Licht herenhuis

Het herenhuis, waar vroeger tussenwanden stonden, is een leesbare en strakke ruimte gebleken.Een nieuwe heldere en lichte werkomgeving.

Gehaalde deadline

De coördinatie van complexe werven is één van de uitdagingen die GLOBAL  wil aangaan. Door anticiperend te werken met teams die elkaar kennen en van een uitdaging houden, is GLOBAL erin geslaagd een wonder te verrichten.