Kantoren ter ondersteuning van verandering

Een onderneming in de farmaceutische sector die pas een grotere structuur op de markt had verlaten, wenste haar nieuwe status op operationeel en marketinggebied bekendheid te geven. Na afloop van een concours voor de herinrichting van haar kantoren koos ze voor GLOBAL, dat de opdracht kreeg om het design te ontwerpen en de werken te beheren, alsook de installaties aan te passen aan de normen.

Buiten een verandering aan de receptie werd het voorstel van GLOBAL volledig goedgekeurd vanaf de eerste versie.

Aangegane uitdagingen

Een eigen fysieke structuur tot stand brengen

De klant wenste alle nodige diensten (faciliteiten, receptie, restaurant voor 300 personen, vergaderzalen…) te ontwikkelen om zich los te maken van de groep waartoe hij vroeger behoorde. Ook de elementen rondom het gebouw (toegangswegen, loge…) moesten worden herdacht. In de plaats van een externe receptie kwam er onder impuls van GLOBAL een geïntegreerde receptie, die meteen ook kosten en energie uitspaarde. Omdat er nog werkplaatsen, kantoren en productiezones worden gedeeld met de vroegere groep, kwam er een specifieke verbinding tussen werkplaats en kantoren.

Open ruimte zonder scheiding

Er werd beslist om af te stappen van het “Cubical” platform, ten voordele van een implementatie in modernere open spaces, met alles wat daar qua communicatie, samenwerking, helderheid en openheid bij komt kijken. Naast de vaste werkposten integreerde GLOBAL centraal in de platformen bubbles en lounges om de dynamiek van de ruimten en teams te bevorderen, door hen de mogelijkheid te bieden zich af te zonderen en/of teammeetings te organiseren.

Materiaal en meubilair

GLOBAL begeleidde de klant bij de overgang van vinyl/lino – erg in trek in farmaceutische kringen – naar tapijt. Een deel van het meubilair werd gerecupereerd en aangevuld met nieuwe, perfect complementaire elementen. De modules van de vergaderzalen werden uitgerust met akoestische wanden en gedeelde borden voor informele meetings.

Gevolgde stappen

Ontwerp

Buiten een verandering aan de receptie werd het voorstel van GLOBAL volledig goedgekeurd vanaf de eerste versie. Het project streeft naar eenvoud, een rationele inplanting en heel veel gezond verstand.

ETAPE_3_4310_054

Keuze van de afwerkingen

Voor de materialen is vooral gekozen voor hout, zwart en wit, met kleurtoetsen op de vloer. Enkele inrichtingsdetails, zoals de decoratieve zandstraalfolies van Belgische prominenten of de kastjes met zeshoekige vormen die verwijzen naar de structuur van de DNA-keten, geven het project een eigen cachet.

ETAPE_2_4310_031_1er

Beheer van de werken

De werken werden uitgevoerd, terwijl de klant gelijktijdig de inrichting van de omgeving en de toegang tot de site beheerde. GLOBAL moest dus enige flexibiliteit aan de dag leggen, door ook aanverwante adviesopdrachten te integreren.

ETAPE_1_BREL

Verkregen resultaten

Handige oplossingen

GLOBAL zorgde voor oplossingen waarmee de klant optimaal voordeel doet met zijn nieuwe installaties. Het tegeltapijt wordt bijvoorbeeld gehuurd, omdat dit boekhoudkundig gunstiger uitvalt.

Optimaal gebruik

Alle ruimten worden zonder uitzondering benut. De bubbles, die niet meteen algemene bijval oogstten, vallen nu bij iedereen in de smaak.