Safran Aero Boosters: uit het keurslijf komen

Na de gestage groei van haar activiteiten zag Safran Aero Boosters (voorheen Techspace Aero) haar aantal technici en ingenieurs sterk stijgen. Aangezien de nieuwe kantoren telkens één voor één opgezet worden op de site van Herstal was de inrichting niet optimaal. Circulatie, daglicht, akoestiek, thermische regeling, interne mobiliteit…  De groep wenste een algemene reflectie op te wekken voor een gestructureerde aanpak van de huidige en toekomstige kantoorruimten (17.000 m²). En dit in overeenstemming met het imago van het merk.

We hadden reeds open ruimten. We hadden een externe blik nodig om uit ons weinig geformatteerd, cartesiaans keurslijf te komen en onszelf in vraag te stellen. Missie geslaagd.

Alain Navez, Directeur informatiesystemen Safran Aero Boosters

Aangegane uitdagingen

Een inrichtingsprincipe vinden

Elk gebouw heeft verschillende eisen. Er diende een type-inrichtingsprincipe gezocht te worden dat teruggevonden kan worden in de meeste kantoorgebouwen. Aangezien deze langgerekt zijn, diende het gangeffect vermeden worden.

Bevorderen van de mobiliteit

Wanneer verschillende teams aan een project werken, komen ze samen op één plek alvorens terug te keren naar hun vakgroep eens het project is afgewerkt. Voor deze teams diende hetzelfde type ruimte gevonden te worden, ongeacht de bestemming.

De technische vereisten overstijgen

De modulatie van de buitenframes vormde een groot probleem, aangezien die niet overeenkwam met de modulatie van de zwevende plafonds. Om te voorkomen alle technieken (HVAC, verlichting…) te moeten veranderen, heeft GLOBAL gesuggereerd om het interieur van de lokalen afzonderlijk van de gevel aan te pakken.

Gevolgde stappen

Verwezenlijking van een referentiesysteem

Aan de hand van programmering heeft GLOBAL een compleet referentiesysteem opgesteld. Deze handige gids vormt een lijst met principes voor het organiseren van het werk alsook het standaard inrichtingsconcept dat de klant kan hergebruiken.

global safran aero boosters referentiel 1

Een à la carte begeleiding

De klant voert de werken intern uit volgens een tot in 2019 gefaseerde planning. Indien nodig kan hij op GLOBAL rekenen voor aanvullende plannen.

TECHSPACE AERO_ESPACES plan

Verkregen resultaten

Een aangename omgeving

De werknemers bevinden zich in een aangenamere werkomgeving, met zeer rustgevende opstellingen dankzij de afwisseling van eilanden, bubbles en cockpits.

Een look in overeenstemming met het imago van het bedrijf

De materialen van de cafetaria’s en copy rooms bootsen metaal en hout na. De kleuren, in grijstinten, passen bij het imago van het bedrijf. Felle kleuraccenten geven de dynamische en communicatiezones een krachtige look.

Nieuwe manieren van werken

Dankzij de missie konden de betrokken diensten hun nieuwe interne organisatiemodaliteiten voorbereiden.