Multifunctioneel hoofdkwartier

Schindler besliste om de kantoren in de Bronstraat te Brussel te verlaten en sprak daarvoor GLOBAL aan. Doel: de teams in Brussel en Antwerpen bijeenbrengen aan de Humaniteitslaan in Drogenbos, en onder hetzelfde dak ook een opslagplaats en opleidingszaal onderbrengen. GLOBAL stelde een inrichtingsplan voor dat op samenwerkingsgebied het maximum haalt uit het nieuwe gebouw. Het project omvat ook technische oplossingen die rekening houden met de oorspronkelijke structuur van het gebouw en met de specifieke kenmerken van de afdelingen en de wensen van Schindler.

GLOBAL is een ‘one-stop-shop’, vanaf het plan tot aan de oplevering van de werken. Via vakbekwame aannemers heeft ze alle beroepen onder de knie.

Loebrecht Lievens, General Counsel & Compliance Officer Benelux

Aangegane uitdagingen

Beter communiceren om beter samen te werken

Een van de belangrijkste uitdagingen voor Schindler was het verbeteren van de interne communicatie en de samenwerking van zijn teams. Het complex aan de Humaniteitslaan bestaat uit een driehoekig gebouw van vier verdiepingen, met een opslagplaats als bijgebouw. GLOBAL ontwierp twee trappen om de verbinding tot stand te brengen tussen de twee grootste platformen van de hoofdstructuur, alsook tussen de kantoorteams (support- en commerciële functies), de technische profielen en het opleidingspersoneel. Op elke verdieping kwam er een communication street. Daar kunnen vlak bij de werkruimten formele en informele meetings worden belegd.

Een jonger imago

Schindler wenste een jonger imago. De lokalen moesten dus functioneel én ergonomisch zijn, en daarbij een modernere en dynamischere identiteit uitstralen. De doelstelling op het gebied van branding bestond er concreet in de klanten en bezoekers die een opleiding volgen, te inspireren en tegelijk het welzijn van diegenen die er aan het werk zijn, te bevorderen.

Geïntegreerde functies

Twee geografische eenheden met verschillende functies bijeenbrengen was een van de belangrijkste uitdagingen van het project. Er werd een verbinding bedacht tussen het hoofdgebouw met de kantoren en het bijgebouw, waar de opleidingszaal is ondergebracht. In laatstgenoemde zaal bevinden zich een roltrap en een proeflift, om er demonstraties en lessen in levensechte omstandigheden te kunnen organiseren.

Gevolgde stappen

Bouwplan

Het ontbrak het gebouw aan de Humaniteitslaan aan soepelheid. Er waren bijvoorbeeld geen verhoogde vloeren. Voor de technische uitrusting van de werkposten was het dus nodig om elektrische vloercontactdozen in de bestaande dekvloer te plaatsen. Het HVAC-systeem moest opnieuw worden uitgebalanceerd op basis van de nieuwe inplanting en de vragen. Dat omvatte de toevoeging van nieuwe HVAC-groepen, maar ook van airconditioningcassettes, hoofdzakelijk in de vergaderzalen. De groep Schindler legde ook de bouw van een computerlokaal op, dat moest voldoen aan heel strenge eisen, onder meer inzake veiligheid en verluchting.

ETAPE_4292_034

De werf

De leveringstermijnen waren vrij kort, zodat een optimale opvolging van alle deskundigen en vaklui nodig was. Het computerlokaal moest twee maanden voor het einde van de werken worden opgeleverd, zodat Schindler technische tests kon uitvoeren volgens het specifieke protocol van het wereldwijde informaticanetwerk van de groep.

ETAPES_4292_016

De oplevering van een proefverdieping

Alle gekozen oplossingen werden uitgedacht voor de vier verdiepingen van het hoofdgebouw. Om de voltooiing van de werken te vergemakkelijken, paste GLOBAL een beproefde methode toe. Die bestond erin om samen met alle beroepsgroepen een proefverdieping op te leveren en een checklist op te stellen van alle te corrigeren en/of af te werken elementen. Bij de afwerking van de andere verdiepingen werd dan rekening gehouden met deze guidelines.

ETAPES_4292_006

Verkregen resultaten

Een boost voor de business

Dankzij de geoptimaliseerde ligging en inrichting van de ruimten verbeterde Schindler zijn prestaties, het interne welzijnsgevoel en het imago bij de externe partners. De onderneming won aan vierkante meters, met verbetering van het comfort van de werkposten. De communicatie tussen de verschillende afdelingen verloopt veel vlotter en efficiënter, met een betere klantenservice als resultaat. Van een vrij afgesloten onderneming groeide Schindler België uit tot een dynamische en wendbare entiteit.

Een geoptimaliseerd budget

Het strak afgelijnde budget bij het begin van de werken vergde van GLOBAL behoorlijk wat flexibiliteit om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden en waar mogelijk te besparen.

Een flexibele, toekomstgerichte oplossing

Omdat de vorige eigenaar nog tot in 2021 een deel van de benedenverdieping gebruikt, werkte GLOBAL een plan in twee fasen uit. Het restaurant werd ondergebracht op de eerste verdieping. Bij het ontwerp ervan hield GLOBAL rekening met de latere implementatie op de benedenverdieping, om de kosten te beperken en de nodige componenten te kunnen opnemen in het nieuwe inrichtingsplan. Ook de receptie zal in 2021 verhuizen. Deze twee ruimten moeten uitgroeien tot een uitwisselings- en ontmoetingsplatform, zowel intern als voor de ontvangst van klanten.